Regulamin

Serdecznie witamy w Ośrodku Wypoczynkowym „ARENA” Artur Dżmełyk w Niechorzu. Mamy nadzieję, że za pomocą poniższego regulaminu uda nam się zapewnić Państwu pełne zadowolenie z wypoczynku w naszym ośrodku, a jednocześnie zapewni jego sprawną organizację.
 1. Personel Ośrodka służy Państwu wszelką pomocą i jest do Państwa dyspozycji.
 2. Dobę hotelową rozpoczynamy o godz. 15.00, kończymy o godz. 11.00.
 3. Wjeżdżając na teren ośrodka należy zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości (dowód osobisty) i przedstawić go gospodarzowi Ośrodka podczas dokonywania formalności związanych z pobytem w Ośrodku. Na wniosek osoby wynajmującej domek może zostać dokwaterowana dodatkowa osoba dopiero po wyrażeniu zgody przez gospodarza ośrodka oraz po dokonaniu formalności meldunkowych i wniesieniu stosownej opłaty.
 4. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku upoważnia dokonana wcześniej rezerwacja oraz wniesiona na jej potwierdzenie kaucja, zgodnie z Warunkami rezerwacji i rozliczania kaucji.
 5. Przekazanie i oddanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka po uprzednim dokonaniu zapłaty za okres objęty rezerwacją. Opłata za pobyt w domku, pobierana jest przed zakwaterowaniem. Wczasowicz zobowiązany jest do opłacenia całego terminu, na jaki wcześniej dokonana była rezerwacja domku. Dodatkowo na okres pobytu pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 100 zł.
 6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 7. Za wcześniejsze  opuszczenie domku, spowodowanego nie z winy kierownictwa ośrodka, nie będą zwracane koszty pobytu. W przypadku rezygnacji z pobytu w domku, kwota zadatku, wpłacona podczas rezerwacji nie będzie zwracana.
 8. Przed opuszczeniem ośrodka należy posprzątać zajmowany domek, teren wokół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 9. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania domku prosimy zgłaszać na bieżąco personelowi Ośrodka.
 10. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio gospodarzowi ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.
 11. 12. Za uszkodzone lub zagubione przedmioty oddane do użytkowania, wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną.
 12. Szkody powstałe z winy wczasowiczów rozliczamy na miejscu.
 13. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i pieniądze Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku
 14. Korzystający z wczasów dbają o zachowanie spokoju umożliwiając sobie i innym należyty wypoczynek, pamiętając przy tym, że cisza nocna na terenie Ośrodka obowiązuje w godzinach 22:00-6:00.
 15. Osoby zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą być usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 16. Osoby nie będące Wczasowiczami Ośrodka, a przebywające w nim po godz. 23:00 zobowiązane są do jego opuszczenia.
 17. Zezwalamy na pobyt w naszym Ośrodku zwierząt domowych. Właściciele zobowiązani są do posiadania aktualnej książeczki szczepień swojego czworonoga, sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania zwierząt na smyczy.
 18. Parkowanie odbywa się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu. Zabrania się wjazdu na tereny zielone ośrodka. Parking Ośrodka jest niestrzeżony.
 19. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w Ośrodku dozwolony pod opieką osób dorosłych. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony jest do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 20. W ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia domku.
 21. Zabronione jest rozniecanie ognisk.
 22. Zabronione jest używanie w domkach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia domku – zakaz nie dotyczy suszarek do włosów.
 23. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w domkach – zakaz nie dotyczy wyznaczonych miejsc przeznaczonych do palenia tytoniu.
 24. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie ośrodka powinny natychmiast powiadomić służby porządkowe ośrodka, użyć sprzętu gaśniczego, unikać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych ośrodka i osób kierujących akcją gaśniczą.